OM EIDEGREND

Eide ligg midt i Hålandsdalen, på eidet mellom Gjønavatnet og Skogseidvatnet, ved den gamle ferdslevegen og postvegen frå Holdhus til Øvre Hålandsdalen.  Avstand frå Bergen er i underkant av 50 km, det tar ca 1t 15min med bil

Eide vart ny kyrkjestad i Hålandsdalen på slutten av 1800-talet:

 

Det vart bygd veg frå Holdhus til Eide i 1889 og kyrkja stod ferdig i 1890. 

 

 I 1900 fekk Eidegrend brevhus (post)   I 1901 vart biblioteket flytta hit. 

Hålandsdalen vart eigen kommune i 1903.

Eide vart politisk sentrum

Ingebrigt Eide var ordførar i Hålandsdalen frå 1931. Han budde på Eidegrend

I 1938 opna rikstelefonstasjonen i Eidegrend. Her var òg trygdekontor og likningskontor. 

Idag er det berre 6 fastbuande på Eidegrend

Eide is situated in the middle of Hålandsdalen, on the oath between Gjønavatnet and Skogseidvatnet.

 

Distance from Bergen is just under 50 km, it takes approx 1h 15min by car

Hålandsdalen got its own church in Eidegrend in the late 1800s:

 

The built road from Holdhus to Eide in 1889 and church was completed in 1890.

 

Eidegrend got postoffice in 1900 the library moved here 1901

 

Hålandsdalen was its own municipality in 1903.

Eide became he political center in Hålandsdalen

 

Ingebrigt Eide was the mayor of Hålandsdalen from 1931. He lived in Eidegrend

In 1938, the national telephone station in Eidegrend opened.