Introduksjon

Eidegrend skal være med å bære den flotte kulturarven vi har videre. Dette skal gjøres gjennom unike kulturopplevelser.

Velkommen!

IMG_0291.HEIC

Eidegrend

Eide ligger midt i Hålandsdalen, på eidet mellom Gjønavatnet og Skogseidvatnet. På 1800-1900-tallet var Hålandsdalen en egen kommune med Eidegrend som kommunesentrum.

 

Kirken som på den tiden hadde en viktig rolle lå på Holdhus, ca 3 km fra Eidegrend. Gamlekirken på Holdhus er en langkirke fra 1306 . Kirken ble omfattende ombygd i 1725 og påbygd i 1836 .

 

Holdhus kirke er den eneste bevarte tømmerkirken fra 1600-tallet i Hordaland. Den er fortsatt i bruk.

 

I 1881 kom det en ny lov med pålegg om at kirken skulle ha plass til alle innbyggerne i kommunen. Dette resulterte i at kirken ble for liten og ny kirke ble bygd på Eide i 1890.

Med ny kirke på plass ble Eide ny kirkebygd i Hålandsdalen.

Det var yrende liv på Eidegrend på den tiden! Det var mange prosjekt og flere viktige samfunnsoppgaver ble etablert på Eidegrend.

Om oss