top of page

Hvem er vi?

Eidegrend skal være med å bære den flotte kulturarven vi har videre. Dette gjør vi gjennom unike kulturopplevelser.

Velkommen!

IMG_0291.HEIC

Eidegrend

Eide ligger midt i Hålandsdalen, på eidet mellom Gjønavatnet og Skogseidvatnet. På 1800-1900-tallet var Hålandsdalen en egen kommune med Eidegrend som kommunesentrum.

 

Kirken som på den tiden hadde en viktig rolle lå på Holdhus, ca 3 km fra Eidegrend. Gamlekirken på Holdhus er en langkirke fra 1306 . Kirken ble omfattende ombygd i 1725 og påbygd i 1836 .

 

Holdhus kirke er den eneste bevarte tømmerkirken fra 1600-tallet i Hordaland. Den er fortsatt i bruk.

 

I 1870 kom det en ny lov med pålegg om at kirken skulle ha plass til alle innbyggerne i kommunen. Dette resulterte i at kirken ble for liten og ny kirke ble bygd på Eide i 1890.

Med ny kirke på plass ble Eide ny kirkebygd i Hålandsdalen.

Det var yrende liv på Eidegrend på den tiden! Det var mange prosjekt og flere viktige samfunnsoppgaver ble etablert på Eidegrend.

Lisbeth og Inge-Brigt 

Eidegrend Klyngjetun er et sted med stor kulturhistorisk verdi.

Vårt ønske er å ivareta det flotte og ærværdige klyngjetunet og formidle den flotte historien fra tunet og grenden.

I februar 2020 startet vi ombygging av løen. Riving av dyrebåser, graving, pussing og skuring. Innvendig silo som måtte rives for å gi plass til ny bruk av areal i kjøkkenet.

Lange dager, kvelder, helger og med god hjelp av våre tre barn, Camilla, Marita og Fredrik og deres kjærester har skapt det som i dag er blitt et flott restaurantkjøkken og festlokalet «Floren Mat & Kultur».

I starten pendlet vi fra Eidegrend til Bergen hvor vi begge hadde fast jobb.

Inge-Brigt som selvstendig i konsulentvirksomhet innen Byggadministrasjon og Lisbeth som økonom i DNB.

Lisbeth sa opp sin stilling etter 35 år i konsernet – august 2021. Inge-Brigt fortsetter i sitt daglige virke i Bergen.

bottom of page