IMG_1689.JPG

Andersstova

Andersstova er fra 1855. Dei siste som budde i Andersstova var Herborg og Knut Eide. 

 

Dei fekk 10 born, fem av borna levde opp. I 1895 fekk dei tvillinger som var fødde med to dagars mellomrom, 19. og 21. oktober.

 

Dei måtte gå postvegen over fjellet til Strandebarm for å henta lege. Dette er ein krevjande og lang tur på om lag 10 km.  

 

Legen kom frå Strandebarm og redda både mor og barn. Tvillingane levde til dei begge var over 90 år.

Om Eidegrend

Eide/Eidegrend:

 

Eide ligg midt i Hålandsdalen, på eidet mellom Gjønavatnet og Skogseidvatnet. På 1800-1900-talet var Hålandsdalen eigen kommune med Eidegrend som kommunesentrum.

 

Kyrkja som på den tida hadde ei viktig rolle låg på Holdhus, ca 3 km frå Eidegrend. Gamlekyrkja på Holdhus er ei langkyrkje frå 1306 . Kyrkja vart omfattande ombygd i 1725 og påbygd i 1836 .

 

Holdhus kyrkje er den einaste bevarte tømmerkyrkja fra 1600-tallet i Hordaland. Den er fortsatt i bruk.

 

I 1881 kom det ei ny lov med pålegg om at kyrkja skulle ha plass til alle innbyggjarane i kommunen. Dette resulterte i at kyrkja vart for liten og ny kyrkje vart bygd på Eide i 1890.

Med ny kyrkje på plass vart Eide ny kyrkjestad i Hålandsdalen.

Det var yrande liv på Eidegrend i den tida! Det var mange prosjekt og fleire viktige samfunnoppgåver vart etablert på Eidegrend.

 

Utifrå årstala nedanfor så er det imponerande å sjå kor kort tid det gjekk frå lova om større kyrkje kom i 1881 til kyrkja på Eide sto ferdig i 1890 – 9 år etter. Ny veg vart bygd for å kunne ta imot besøkjande til kyrkja.

 

For å illustrere alt som skjedde på Eidegrend  frå byrjinga av 1900-talet trengs det ei aldri så liten oppramsing

 

Ny veg til Holdhus

1889.

 

 

 

Ny kyrkje på Eide

1890

 

 

 

Ny veg til Øvre Hålandsdal

1914

 

Dei «offentlige» etatane var også på full fart inn i det yrande samfunnet:

 

 

 

Båthavn i Eidestøa

1890

 

 

 

Landhandel i Eidestøa

1890 – ny butikk i 1901

 

 

 

Postkontor/Brevhus Eidegrend

1900

 

 

 

Bibliotek Eidegrend

1901

 

 

 

Kommunemøter i Eidestøa

1903-1948

 

 

 

Jordmor i Eidestøa

1905

 

 

 

Trygdekasse (NAV)

1920

 

 

 

Likningskontor

1921

 

 

 

Telefonstasjon

1938

 

Ingebrigt Eide var ein sentral person både på Eidegrend og Hålandsdalen kommune i mange år.

 

Han var militærmann, gardbrukar og ordførar i to periodar – tilsaman 28 år.

 

Han har fortsatt rekorden som lengstsitjande ordførar i denne regionen.

 

 

 

Han var ordførar i perioden

1931 - 1947

 

1952 - 1963

 

I tillegg var han trygdekassestyrar

1920 – 1931

 

 

Ligningssekretær

1921 - 1928

Oversiktsbilde over Eidegrend og Eidesstøa
IMG_4658.jpg
Eidegrend Klyngjetun 17 hus.png
IMG_4650.jpg
IMG_4636.jpg

Om oss

Margun Eide

Margun Eide opna i 1994 Eidegrend Klyngjetun for besøkjande Ho er fødd og oppvaksen i det kvite sveitserhuset på tunet. Margun er spesielt opptatt av å ta vare på arven og formidle denne vidare. Ho har fått fleire priser i sitt arbeid for å ivareta kulturarven på Eidegrend Klyngjetun.

8afce44a-b378-45ff-a5a4-cf7dd9123981.jpg

Lisbeth Eide

Mitt navn er Lisbeth Eide, eg er gift med Margun sin son Inge-Brigt.

Inge-Brigt er, som mor si Margun,født og oppvaksen i Hålandsdalen. Han tilbringer det meste av ferie og fritid på staden.

Som Margun så ynskjer eg å fortsetja med å ta vare på kulturarven.