top of page

tor. 25. feb.

|

Eidegrend Klyngjetun- Holdhusvegen 529

Ølbrygging

Opplev stemningsfull ølbrygging i eldhuset

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Ølbrygging
Ølbrygging

Tid og sted

25. feb. 2021, 17:00 – 21:00

Eidegrend Klyngjetun- Holdhusvegen 529, Hålandsdalen

Om arrangementet

Opplev bryggekunsten slik har vore utført i fleire århundrer. Med med bruk av 100 liters bryggjekjel over bål i autentiske lokaler  

i "Eldhuset" på Eidegrend Klyngjetun.

Dette er ei 4-timars bryggjesamling enten i gode venners lag, kollega eller saman med ukjente. 

Ein vert uansett kjent når ein sit rundt bålet og  praten går. 

Det er også ein ypperlig anledning til godt samspel når ein må utføra oppgaver gjennom bryggjeprosessen.

Gulatingslova og ølbrygging

Gulatingslova som eksisterte før år 1000 sette strenge krav til ølbrygging. Bonden kunne

mista alt han eigde hvis han ikkje hadde brygga øl på tre år. Halvparten av eigedelane mista

han til biskopen og halvparten til kongen. Ja i verste fall kunne bonden bli landsforvist. Han

kunne likevel unngå dette om han gjekk til alters og tok imot nattverd og bekjente seg den

kristne tru.

Vi ynskjer sjølvsagt å fylgja Gulatingslovas pålegg om å bryggja øl til både vinter- og

sommersolhverv og vår-og haustjamdøger!

Førebuing

Kvelden før brygging blir alt utstyr klargjort med vasking av alle kar og det som skal brukast til brygginga.

Bryggjeutstyr er klart til bruk når de kjem til "Eldhuset" i Eidegrend Klyngjetun. Deltakarane skal sjølv utføra dei forskjellige stega i bryggeprosessen.

Kl 17:00

 Rensing av utstyr

 Oppvarming av vatn i kjelen

 Kornsekken vert tømt oppi stampen

Kl 18:00

 Ingrediensane vert blanda og skal stå i ein time

Kl. 19:00

 Det varme vatnet frå kjelen skal sila gjennom kornblandinga

Kl 19:45

 Væske av korn og vatn skal varmast opp i koparkjelen

Kl 19:00

 Koking ca ein time

 Humle skal tilsetjast

 Skummet som dannar seg ved kokingen skal fjernast

Kl 20:00- 20:15

 Koking er ferdig og ølet kan tømmast over i karet som ølet skal stå dei

  neste to vekene.

20:30-21:00

 Avslutning - heimreise

Pris kr 1.950,- pr. person.

Beløpet inkluderer

Lett servering

Smaksprøve på nybrygga øl

Dele dette arrangementet

bottom of page